سبد خريد شما : 0
هدیه

«روابط واژگون» تبدیل به کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل دو دفتر است؛ در دفتر اول که عنوان آن «گردش بیضوی با اعمال شاقه» است، با سیزده شعر هستی‌نگر مواجه هستیم. در این بخش، شاعر سعی دارد با فضایی پرسشگرانه به کندوکاو جهان پیرامونش بپردازد. در این واکاوی، اعتراض عنصری اساسی است.
در دفتر دوم این مجموعه هم که عنوان آن «روابط واژگون» است، با بیست شعر مواجهیم که در آنها انسان با جامعه و روابط بین آنها درگیر است. تاثیرپذیری انسان در اجتماعی که هویت خویش را باخته است و هر لحظه تنهایی خود را به دوش می‌کشد، مضمون اصلی شعرهای این بخش است.
در مجموع می‌توان گفت تقابل جهان سیاسی و جامعه‌ای که بستر ناآرامی درونی آدم‌ها را دامن می‌زند، موتیف‌های بسیار کاربرد شعرهای «روابط واژگون» محسوب می‌شود.
این کتاب که پنجمین اثر محمدعلی حسنلو است، از سوی انتشارات نصیرا به قیمت ۹۰۰۰۰ ریال  در ۱۰۰ صفحه منتشر و روانه بازار کتاب شده است.

به نقل از مهر