?>

کمتر بحث کنید، بیشتر عشق بورزید

کتاب «کمتر بحث کنید، بیشتر عشق بورزید» به قلم لوری پون در انتشارات مروارید منتشر شد.

کتاب «کمتر بحث کنید، بیشتر عشق بورزید» راهکارهای عملی در اختیار زوج‌ها قرار می‌دهد تا به جای تمرکز بر نقظه ضعف‌های یکدیگر از طریق مکالمان پنج دقیقه‌ای به تفاهم و عشق پایدار دست پیدا کنند؛ چرا که بنابر نظریه نویسنده این کتاب، ادامه رابطه عاشقانه ومحبت‌آمیز میان همسران به تلاش و مداومت نیاز دارد.

این کتاب نگرش جدید به خوانندگان معرفی می‌کند تا از طریق آن بتوانند رابطه و گفتگو با طرف مقابل خود را زیر ذره‌بین بگذارند و به وضوح ببینند که ژگونه عادات کلامی نامناسب به رابطه آنها آسیب می‌رساند.

خوانندگان این اثر می‌توانند ابزار لازم برای بازسازی مکالمان خود را به دست آورند و عشق و علاقه دوطرفه را بازسازی کنند. بنابراین می‌توانند به فرد جدیدی تبدیل شوند و الگوی بهتری برای فرزندان شما باشند.

این کتاب در سه فصل شکل گرفته است که فصل نخست آن با عنوان رمزگشایی خوشبختی در رابطه شادمانه تالیف شده است. در فصل دوم با عنوان «پنج دقیقه برای بحث کمتر و عشق ورزیدن بیشتر» توصیه‌هایی برای کنار گذاشتن خشنونت رفتاری و جدل در روابط متقابل زوجین ارائه شده است. در بخش سوم کتاب نیز با عنوان طرز فکر خودتان را اصلا کنید و نه همسرتان را توصیه‌هایی درباره نوع نگرش در رفتارهای متقابل زوجین ارائه شده است.

نشر مروارید این کتاب را با ترجمه عباس نتاج و شمارگان ۵۵۰ نسخه و با قیمت ۴۱ هزار تومان منتشر شده است.

به نقل از خبرگزاری مهر