کتاب صوتی "آیین دوست یابی" به نویسندگی "دیل کارنگی" و با ترجمه "آذر محزون" و با گویندگی مهبد قناعت پیشه توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.