متولد ۱۱ مارس ۱۹۱۱ در رم، ایتالیا، روزنامه‌نگار و نویسنده ایتالیایی-کوبایی آثاری همچون "دفترچه ممنوع" و "از طرف او" است. برخی از آثار ترجمه شده به فارسی که مترجم بیشتر آنها بهمن فرزانه است: اتاقی به شکل ال از طرف او دفترچه ممنوع تازه عروس درخت تلخ عذاب وجدان دیر یا زود