دکتر الن ال. روبین بیش از سه دهه است که به بیماران کمک می‌کند فشار خون بالای خود را مدیریت کنند. او چندین عنوان کتاب پرفروش، از جمله دیابت را برای مجموعه «برای دامیز» تألیف کرده است.