کتاب صوتی " میمون های آشوب" با نویسندگی " آنتونیو گارسیا مارتینز" و با صدای " اعظم حبیبی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.