کتاب صوتی "تقویت عملکرد هوش و حافظه" با نویسندگی "سوزان گیلبرت و آرونن پ . نلسون" و با ترجمه "احد یوسفی" و با صدای مسعود میرزایی توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.