سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

احمد کریمی

مترجم
کتاب صوتی "ناطور دشت" به نویسندگی "جروم دیوید سالینجر" و با ترجمه "احمد کریمی" و با گویندگی مهدی پاکدل توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.