کتاب‌‌های صوتی "سلیم جواهری"، "حسین کرد شبستری"، "بهرام و گل اندام" و "داستان بر دارکردن حسنک وزیر" با صدای "اردلان ضرغام" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.