استفان کاوی متولد 24 اکتبر ۱۹۳۲ تعلیم دهنده، نویسنده، تاجر و سخنران انگیزشی آمریکایی بود. محبوبترین کتاب او هفت عادت مردمان موثر نام داشت. کتاب صوتی " هفت عادت مردمان موثر" با نویسندگی او و با صدای "مهبد قناعت پیشه" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.