الهام دارچينيان متولد ۱۳۵۴ تهران، كارشناسي ارشد زبان شناسي دارد و تاكنون آثار متعددي را از زبان فرانسوي به فارسي ترجمه و منتشر كرده است. کتاب صوتی "من او را دوست داشتم و "جشن بی معنایی" با ترجمه "الهام دارچییان" و با صدای "بهناز جعفری و شاهین شجری کهن" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.