الیزابت کونکه سخنران بین‌المللی، معلم و نویسنده‌ای پرمخاطب است. هدف وی این است که مهارت و دانشی را به مخاطبان و مراجعانش ارائه کند تا بتوانند به زندگی رویایی و ایده‌آل خود دست پیدا کنند. بدین معنا که تغییرات دلخواهشان را به وجود بیاورند. مخاطبان، مراجعان و همکاران الیزابت کونکه به خاطر توانایی او در هموار کردن، تقویت و شکل‌دهی به استعدادهای فردی و همچنین تواناسازی آنان در به ظهور رساندن استعدادهای خود به او لقب «جلادهنده الماس» داده‌اند. رویکرد سه‌گانه او برای بهبود وضعیت مراجع و مخاطب، متکی بر ادای احترام، ایجاد رابطه دوستانه و تفاهم و حصول نتیجه است. کونکه بر این باور است که اراده و عزمی قوی به همراه کمی شادی و شوخی، برای کسب موفقیت ضرورت است. او بیشتر از بیست سال است که به آموزش و تربیت مراجعان و مخاطبان ثابتی از صد شرکت تجاری جهان، سازمان‌ها و خیریه‌های حرفه‌ای مشغول است. کونکه معمولا در رسانه‌ها درباره مضوعاتی مثل اعتماد به نفس، متقاعدسازی و تأثیرگذاری، صدا، زبان بدن و مهارت‌های سخنرانی برای عموم صحبت می‌کند.