سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

امیرمحمد قدس شریفی

مترجم
کتاب صوتی "شیوه های رهبری برای نسل جدید" با نویسندگی " جی الیوت" و  با ترجمه " امیرمحمد قدس شریفی" و با صدای " میکاییل شهرستانی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.