سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

اونوره دو بالزاک

نویسنده
اُونوره دو بالزاک ۲۰ مه ۱۷۹۹ نویسنده نامدار فرانسوی است که او را پیشوای مکتب واقع‌گرایی ادبیات اجتماعی می‌دانند. کتاب صوتی "زن سی ساله" با نویسندگی "اونوره دو بالزاک" و با گویندگی رامونا شاه توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.