اکبر مولایی در خوانش چندین اثر با نوین کتاب گویا همکاری داشته که از این میان می‌توان به آثاری چون "صندوقچه راهکارها" و "قهرمان" اشاره کرد.