دکتر برنت آگین پزشک عمومی خانواده است و در حوزه طب تندرستی، عادات غذایی، تغذیه و بهبود وضع سلامت کار می‌کند. همچنین، به عنوان مدیر بخش پزشکی یک کلینیک تخصصی کاهش وزن و خدمات طبی لیزری، درباره سلامت، تناسب اندام و مسایل مربوط به سن به بیماران مشاوره می‌دهد.