سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

بلک مسترز

نویسنده

"کتاب صوتی میکروبوک صفر تا یک، یادداشت های شروع کار یا چگونگی ساختن آینده" با نویسندگی " بلک مسترز" و با صدای "اعظم حبیبی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.