کتاب صوتی "بازاریابی کسب و کار محلی" به نویسندگی "تیلور زامیر و پری مارشال" و با گویندگی اعظم حبیبی توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.