سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

تیلور زامیر

نویسنده
کتاب صوتی "بازاریابی کسب و کار محلی" به نویسندگی "تیلور زامیر و پری مارشال" و با گویندگی اعظم حبیبی توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.