سبد خريد شما : 0
او از سال ۱۳۸۸ با رادیو جوان همکاری کرده و کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی  و گوینده رادیو می باشد.