جاناتان سویفت متولد ۳۰ نوامبر ۱۶۶۷ شاعر و نویسنده رساله‌های سیاسی است که در دوبلین، پایتخت ایرلند، متولد شد. پدر جاناتان پیش از تولد فرزندش از دنیا رفت و مادرش که درآمد چندانی نداشت، کمی بعد او را به عمویش سپرد. رفتار خویشاوندانش با او چندان خوب نبود ولی عمویش بر تحصیلات سویفت نظارت دقیقی داشت. وقتی جاناتان بیست و چهار ساله شد، در رشته الهیات در دانشکده مذهبی ترینیتی درس خواند. ولی با شروع شدن شورش‌های ایرلند، کار در کلیسا را رها کرد و به انگلستان رفت و منشی سیاستمداری معروف به نام سر ویلیام تمپل شد که کتابخانه بسیار بزرگی داشت و همین فرصت مطالعه مناسبی را در اختیارش گذاشت. در بازگشتش به ایرلند، ریاست کلیسای جامع سنت پاریک دوبلین را به‌عهده گرفت و در همین دوران آثار زیادی نوشت. سویفت را یکی از چیره‌دست‌ترین نثرنویسان ادبیات انگلیسی می‌دانند که کتاب «سفرهای گالیور» یکی از مشهورترین آثار اوست.