او در سال 1327، در همدان به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را زادگاه خود طی کرد و پس از آن در سال 1347 وارد دانشگاه تهران شد و با موفقیت دوره پزشکی عمومی را به اتمام رساند. پس از آن طی سالهای 1361تا 1364 دوره روانپزشکی را در همان دانشگاه سپری نمود و با اخذ تخصص این رشته وارد فعالیت درمانی و آموزشی شد.