کتاب صوتی "رهبری درون گرا" با نویسندگی "جنیفر کانوایلر" و با صدای "مهیار ستاری" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.