سبد خريد شما : 0
هدیه
3 کتاب

حسن ذولفقاری

نویسنده
دكتر حسن ذوالفقاري متولد 1345 در دامغان، شخصیتی نوآور در کار خود است. او متخصص فرهنگ عامه‌ ایرانی و استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تربیت مدرس است و کارهای بزرگی برای فرهنگ این مرزوبوم انجام داده است. وي همچنين هفده‌بار در جشنواره‌هاي مختلف از جمله در نوزدهمین جشنواره‌ بین‌المللی خوارزمی، جشنواره‌ کتاب‌های رشد و جشنواره‌ کتاب‌های کمک آموزشی مورد ستایش و قدردانی قرار گرفته است. کتاب های صوتی " سلیم جواهری" ، "حسین کرد شبستری" ، "بهرام و گل اندام" با نویسندگی "محبوبه حیدری و حسن ذولفقاری" و با صدای "اردلان ضرغام" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.