کتاب‌‌های صوتی "برگزاری جلسات به زبان انگلیسی"، "گفتگوهای کوتاه خودمانی به زبان انگلیسی" و "13 کاری که افراد با روحیه انجام نمی‌دهند" با صدای داریوش بشارت توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.