سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

دنیس هاجسن

نویسنده
کتاب صوتی "برگزاری جلسات به زبان انگلیسی" با نویسندگی "لارس ام.بلودورن" و "دنیس هاجسن" و با صدای "اعظم حبیبی" و "داریوش بشارت" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.