سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

دکتر محمد مجد

نویسنده
دکتر میرمحمدولی مجد تیموری معروف به دکتر مجد، روانپزشک، سایکوتراپیست و متخصص درمان های غیردارویی هستند. ایشان بیش از 30 سال است در امر طبابت، روانپزشکی و فعالیت های اجتماعی مانند سخرانی در داخل و خارج از کشور فعالیت می نمایند.