دکتر دیوید برنز فارغ التحصیل دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه استانفورد است. او یکی از پایه‌گذاران روش شناخت درمانی است که اثربخشی سریع آن در درمان افسردگی، اضطراب، روابط انسانی و به طور کلی مشکلات روانی، زبانزد خاص و عام است. دکتر برنز همچنین مبتکر روش درمان از طریق نوسازی حالات انسان است. از جمله جوایز متعددی که به دکتر برنز تعلق گرفته می توان به جایزه‌ی “ای – ئی بنت” اشاره کرد که یکی از جوایز ارزشمند در زمینه‌ی پژوهش درباره‌ی پریشانی‌های روان به حساب می آید.