کتاب صوتی "شادبودن را انتخاب کنید" با نویسندگی "ریما رادنر" و با ترجمه مهدی قراچه داغی و با صدای دلارام شکوهی توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.