کتاب صوتی "چتر نجات شما چه رنگی است" با نویسندگی "ریچارد دان بولس" و با صدای دانیال معنوی توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.