کتاب صوتی "از رابطه بد به رابطه خوب" با ترجمه "زویا جهانی" و با صدای رامونا شاه توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.