کتاب صوتی "میلیاردرهای اتفاقی" با ترجمه"سارا کیان‌پور" و با صدای مهبد قناعت پیشه توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.