سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

سلمان امین

نویسنده
سلمان امین، شاعر، نویسنده و طنزپرداز، نویسنده کتاب "پدرکشتگی" است. کتاب صوتی "پدر کشتگی" با صدای "حسن همایی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.