کتاب صوتی "هیلاری کلینتون" با ترجمه "سمیرا توسلی" و با صدای محمدحسین رضایی توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.