کتاب صوتی "تقویت عملکرد هوش و حافظه" با نویسندگی "سوزان گیلبرت" و با ترجمه "احد یوسفی" و با صدای "مسعود میرزایی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.