کتاب صوتی "سندرم سلامتی" با نویسندگی آندره اسپایسر و با صدای "سیامک اشک ریز" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.