سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

شاهرخ گیوا

نویسنده

شاهرخ گویا در جایی می گوید: من بذر دنیای خودم را در زمین کلمات می‌کارم و مخاطب محصول خودش را برداشت می‌کند.

کتاب صوتی " فیل ها" با نویسندگی "شاهرخ گیوا"  و با صدای "احسان چریکی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.