شرین جت ویگ کارشناس ارشد و نویسنده مطالب متعدد در حوزه سلامت و تغذیه است. او در ارایه مشاوره تغذیه و رژیم غذایی، دو دهه تجربه دارد.