طاهر بن جلون نویسنده ای مراکشی متولد 1944 است که در سال 1971 به فرانسه مهاجرت کرد. تا به امروز آثارش به 43 زبان زنده ی دنیا ترجمه شده و خوانندگان بسیاری را به خود جذب کرده است. او داستان هایش را به زبان فرانسوی می نویسد و همین مسئله منتقدان بسیاری را بر آن داشته تا به هنگام مطالعه، زبانشناسی آثار او را وسیع تر از هر امر دیگری مورد مطالعه قرار دهند. اما بن جلون در مصاحبه با خبرنگاران همواره مدعی است که زبان فرانسه را به عنوان زبان نوشتاری خود انتخاب کرده چون بیشتر با این زبان مانوس است و هدفش به هیچ وجه توجه اذهان عمومی به سوی داستان هایی که به زبان بیگانه نوشته می شوند نیست. وی تاکید میکند زبان عربی هم زبانشناسی خاص خود را دارد اما من ترجیح میدهم به زبان فرانسه بنویسم چون از کودکی به این زبان نوشته ام و به دنبال هدف مادی یا کسب افتخار نیستم. بن جلون از مدرنيته نامتجانس مراكش و از دردهايي مي‌نويسد كه زندگي مردم را تهديد مي‌كنند؛ فساد،بيكاري، فقر، قاچاق مواد مخدر و استبداد را به چالش مي‌كشد. استبدادي كه اين روزها كوس رسوايي‌اش را بر سر هر بامي مي‌زنند. آثار بن جلون بازتابي از موقعيت امروز مراكش و كشورهاي عربي شمال آفريقاست. زندگي مهاجران محور آثار بن‌جلون است. مهاجرت را نتيجه استعمار مي‌داند كه دلخواه افراد نيست. مهاجرت سفر تفريحي لذت‌بخش نيست، از سر ناچاري ست. مهاجرت بسيار سخت و دشوار است و مراحل وحشتناكي دارد كه تبعيض، تحقير و تنهايي كمترين آنهاست. آثار بن‌جلون در عين سادگي اضطراب‌ را به جان خواننده مي‌ريزد. هرچند مسائل را تغيير نمي‌دهد، اما تلنگري‌ست كه خواننده را به فكر فرو مي‌برد. خودش مي‌گويد شخصيت‌هايش را خيلي دوست دارد و احساس نزديكي مي‌كند و خود را در جايگاه آنها مي‌گذارد درست شبيه هنرپيشه‌ها. بن‌جلون موفق به کسب جوايز ادبي متعددی شده است، (مرد خسته) در سال 1994جایزه مدیترانه را از آن خود کرد.