سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

علیرضا ناصحی

گوینده
او متولد سال 1352 در تهران و بازیگر است. تحصیلات او کارشناسی نمایش با گرایش بازیگری است. کتاب سخنگوی "تو تویی 1، 2، 3،"با صدای علیرضا ناصحی و الهه گل پری توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.