دکتر علی زاده محمدی، مدرس دانشگاه و مدیر مرکز روانشناسی ست، حیطه ی اصلی فعالیت ایشان شامل خانواده درمانی، هنر درمانی، موسیقی درمانی، مشاوره قبل از ازدواج و مشکلات روانشناختی می شود. او در کنار فعالیت های بالینی در زمینه ی آموزش و پژوهش نیز فعالیت هایی دارد از قبیل: تدریس در کارگاه های آموزشی، ارائه ی مقاله در همایش های ملی و بین المللی، نگارش مقاله در زمینه های مختلف و چاپ آن در مجله های داخلی و خارجی و همچنین مشارکت در طرح های پژوهشی.