کتاب‌ صوتی "قورباغه را بخور" با ترجمه "مهدی قراچه داغی" و با موسیقی "علی ولی نژاد" و با صدای "مهدی بقائیان" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.