فریبا کلهر رمان‌نویس و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان است. او فعالیت خود را از دهه شصت و با حضور در مجله‌های رشد، در حیطه ادبیات داستانی کودک و نوجوان آغاز کرده و تالیفات زیادی نیز در این حیطه از خود برجای گذاشته‌است. کلهر حدود سیزده سال، از بدو تأسیس سروش کودکان تا سال‌های ۱۳۸۲ سمت سردبیری ماهنامه سروش کودکان را برعهده داشت و با ویژه‌نامه کودکان روزنامه همشهری همکاری می‌کرد. کتاب سوت فرمانروا اثر این نویسنده در سال ۱۳۶۸ یعنی زمانی که او فقط بیست و هشت سال داشت به عنوان کتاب سال برگزیده شد. از این جهت او تا امروز تنها کسی است که این جایزه را در این سن دریافت کرده است. فریبا کلهر تا کنون صدها قصه نوشته است و کارهای ارزشمندی در بازنویسی اسطوره‌ها انجام داده است. بازنویسی اسطوره گیلگمش، اسطوره اینانا از این گونه است. او از اواخر دهه ۸۰ به طور جدی داستان‌نویسی بزرگسالان را آغاز کرد. همچنین او اولین کسی است که به طور جدی رمان فانتزی برای نوجوانان نوشته است. فریبا کلهر با نوشتن بیش از هزار قصه، به عنوان بانوی هزار قصه شناخته شده است. کلهر در سال ۹۰ با انتشار رمان‌های عاشقانه پایان یک مرد و شروع یک زن و شوهر عزیز من فعالیت حرفه‌ای خود را به عنوان یک رمان‌نویس بزرگسال نیز آغاز کرد.