سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

لارس ام. بلودورن

نویسنده
کتاب های صوتی "برگزاری جلسات به زبان انگلیسی" و "گفتگوهای کوتاه خودمانی به زبان انگلیسی" با نویسندگی "لارس ام.بلودورن" و با صدای "اعظم حبیبی" و "داریوش بشارت" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.