نویسنده،جامعه شناس، فلسفه‌دان و شاعر اهل ایران که استاد فلسفه است و در پاریس زندگی می کند. از آثار او می‌توان به " از گاتها تا مشروطیت، سیر تفکر در قرون وسطی، واپسین جنبش قرون وسطایی، بحران کنونب ایران، تکوین سرمایه‌داری در ایران، بحران جهان و بحران رمانتیسم، ایدیولوژی و اخلاس، ارسطوی بغداد از عقل یونانی به وحی قرانی، کوششی در آسیب شناسی فلسفه ایرانی- اسلامی، باستان شناسی فلسفی و اندیشیدن الهی- عرفانی، تکوین سرمایه‌داری و تجدد در ایران و نیهیلیسم ویرانگر و ایدیولوژی نیاکانی اشاره کرد. کتاب سخنگوی "دیادلام"با صدا و موسیقی ارژنگ آقاجری و نویسندگی محمدرضا فشانی، پرویز اسلام پور و بهرام اردبیلی توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.