سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

مریم عبدالرحیم کاشی

مترجم
کتاب صوتی "در ستایش عشق" با نویسندگی " آلن بدیو" و  با ترجمه " مریم عبدالرحیم کاشی" و با صدای " سبحان اکرامی و امیرمحمد صمصامی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.