کتاب صوتی " استارت آپ نوپای هفت روزه به نویسندگی " دن نوریس" و با صدای " مسعود میرزایی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.