مظفر سالاری، در سال 1341، در یزد به دنیا آمد. به گفته خودش میان کتاب ها بزرگ شده است. کتاب صوتی "رویای نیمه شب" با نویسندگی "مظفر سالاری" و با صدای "مهبد قناعت پیشه" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.