سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

منوچهر پیرهادی

مترجم
کتاب صوتی "فرانکنشتاین" با نویسندگی "مری شل" و  با ترجمه "منوچهر پیرهادی" و با صدای "احسان چریکی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.