سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

مونا حسینی

مترجم
او مترجم ادبی کتابهایی مانند:
  • ماشین مرا بران
  • سوکورو بی رنگ سالهای سفر معنوی اش
  • درخت بید کور و دختر خفته
  • پیتراشتام
  • اوی در سرزمین خون آشام ها
  • یخبندان سیاه
  • دیروز
  • سرگذشت واقعی دار و دسته‌ی کِلی (در دست چاپ)
می باشد. کتاب سخنگوی" ماشین مرا بران" با صدای حسن آزادی توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.