سبد خريد شما : 0
هدیه
1 کتاب

وحیده مرادی

مترجم
کتاب صوتی "استارت آپ نوپای هفت روزه" با نویسندگی " دن نوریس" و  با ترجمه " وحیده مرادی" و با صدای " مسعود میرزایی" توسط موسسه نوین کتاب گویا منتشر شده است.